Περιαρθρίτιδα καλείται η φλεγμονή γύρω από την άρθρωση. Πρόκειται για έναν γενικό όρο με τον οποίο περιγράφονται αρκετές παθήσεις με παραπλήσια συμπτώματα όπως ο πόνος και το περιορισμένο πεδίο κίνησης. Περισσότερο έχει επικρατήσει ο όρος περιαρθρίτιδα ώμου μια συχνή πάθηση κυρίως σε άτομα μέσης ή μεγαλύτερης ηλικίας.

Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται η περιαρθρίτιδα ώμου;

Ασθενείς με περιαρθρίτιδα αντιμετωπίζουν:

·         αιφνίδιο και έντονο πόνο, αυξημένο τις νυχτερινές ώρες

·         περιορισμό του εύρους κινήσεων αυτής της άρθρωσης

·         μυϊκή αδυναμία

·         μυϊκή παραμόρφωση

·         αστάθεια της άρθρωσης

·         οίδημα στην οξεία φάση

·         δυσκαμψία

Η περιαρθρίτιδα ώμου χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

·         την οξεία

·         την υποξεία

·         τη χρόνια

Ποιες οι αιτίες εμφάνισης περιαρθρίτιδας;

Πολλοί παράγοντες ενοχοποιούνται για την εκδήλωση περιαρθρίτιδας:

  • μικροτραυματισμοί
  • φλεγμονές
  • μεταβολικές διαταραχές
  • διαταραχές αιμάτωσης

Ο ώμος

Ο ώμος αποτελεί την πιο κινητή άρθρωση του σώματος. Η αυξημένη αυτή κινητικότητα έρχεται σε αντίθεση με τη σταθερότητα της άρθρωσης λόγω των αδύνατων συνδέσμων και του χαλαρού αρθρικού θύλακα. Γι αυτό και ένα μεγάλο ποσοστό της σταθερότητας εξασφαλίζεται μέσω των μυών.

Η άρθρωση του ώμου επηρεάζει τη λειτουργικότητα και τη σταθερότητα ολόκληρου του χεριού. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ επιρρεπής σε τραυματισμούς.

Πρώτες βοήθειες στο σπίτι

Από τα πρώτα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι :

·         παύση της δραστηριότητας που προκάλεσε τον πόνο

·         εφαρμογή πάγου στην περιοχή

·         περιορισμός των δραστηριοτήτων

·         αν πόνος δεν υποχωρήσει σε μερικές μέρες αλλά επιδεινώνεται και επηρεάζει και το χέρι επιβάλλεται η επίσκεψη στο γιατρό

Πώς γίνεται η διάγνωση της περιαρθρίτιδας;

Ο γιατρός μέσα από την κλινική εξέταση θα ελέγξει το εύρος κίνησης της άρθρωσης, τη μυϊκή ισχύ, τα αντανακλαστικά και τον πόνο που προκαλείται με την κίνηση. Μέσω της ακτινογραφίας, της αξονικής ή της μαγνητικής τομογραφίας ο γιατρός μπορεί να διαπιστώσει τη σοβαρότητα της βλάβης. Ανάλογα με τα ευρήματα θα προτείνει και την αντίστοιχη θεραπεία που μπορεί να είναι συντηρητική και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις χειρουργική.

Ποια η αναγκαιότητα της χειροπρακτικής;

Η αποκατάσταση της περιαρθρίτιδας ώμου είναι δύσκολη και απαιτεί αρκετό χρόνο. Επειδή ένας μεγάλος αριθμός παθήσεων οδηγεί σε περιαρθρίτιδα ώμου ο χειροπράκτης πρέπει να γνωρίζει με ακρίβεια το περιστατικό που αντιμετωπίζει, γιατί η αποκατάσταση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πάθηση. Στόχος της χειροπρακτικής είναι η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και η αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων όπως η αγκύλωση (παγωμένος ώμος).

Στη οξεία φάση ο ασθενής πονά πολύ και συστήνεται η λήψη αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, η χρήση επιδέσμων και ανάλογα με την περίπτωση, ανακούφιση  μπορεί να προσφέρουν τα ψυχρά ή τα θερμά επιθέματα. Γενικά σε αυτό το στάδιο ο ασθενής καλείται να περιορίσει πολλές από τις δραστηριότητές του.

Στην υποξεία φάση (ή φάση αποκατάστασης) τα συμπτώματα υποχωρούν σταδιακά και εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα κινητοποίησης της άρθρωσης με κινήσεις και διατάσεις, σεβόμενοι πάντα τα όρια πόνου του ασθενή με περιαρθρίτιδα. Ανάλογα με τη φυσική κατάσταση και την ηλικία του ασθενή ο χειροπράκτης προχωρά σε ειδικούς χειρισμούς για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Όταν αποκατασταθεί το εύρος κίνησης της άρθρωσης, τότε ξεκινά ένα πρόγραμμα για την ενδυνάμωση της περιοχής. Όλες οι ασκήσεις γίνονται με απόλυτη προσοχή και με την καθοδήγηση του χειροπράκτη για να αποφευκτεί ο κίνδυνος κατάγματος.